up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פינת המחלבות

מחירי חומרי גלם

מחירי חומרי גלם

לנתונים לחץ כאן
קרא עוד
הנחיות- גמישות בדרישות ממחלבות קטנות-כולל חלב בקר וצאן- טיוטה

הנחיות- גמישות בדרישות ממחלבות קטנות-כולל חלב בקר וצאן- טיוטה

שירות המזון במשרד הבריאות מקדם מזה תקופה תהליכים שנועדו לפישוט רגולציה אצל יצרני מזון זעירים וגדולים כאחד. "רישיון יצור" הוא כלי מהותי בפיקוח ואכיפה על יצור מזון בישראל, שכן מדובר בהיבטים של בטיחות מזון (food safety), תנאים תברואיים וטכנולוגיים וכן תשתיות נאותות בתעשיית המזון. בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, קבע המחוקק מס' אפשרויות לקביעת
קרא עוד
נתונים סטטיסטים

נתונים סטטיסטים

לנתונים לחץ כאן
קרא עוד
רשימת המחלבות

רשימת המחלבות

לרשימה לחץ כאן
קרא עוד