up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

נתוני ייצור ושיווק

בקובץ שלפניכם ניתן לצפות בנתוני ייצור ושיווק הנאספים ומעובדים ע”י המחלקה הכלכלית ומחלקת התכנון של מועצת החלב.

הנתונים מתעדכנים אחת לחודש ומתייחסים לקבוצות מוצר שונות בסוגי החלב בקר, כבשים ועיזים.
הישארו מעודכנים !

גודל פונט