up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2015

השקעות ברפת – מנהלת ההשקעות בחקלאות

השקעות ברפת – מנהלת ההשקעות בחקלאות

השקעות ברפת מנהלת ההשקעות שבמשרד החקלאות פירסמה את תוכנית הפיתוח לשנת 2015. תוכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון לשנת 2015. פרטי התוכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד, שעורי מענקים, הגדרות אזורי פיתוח והזכאים להטבות מס. תשומת לבכם מופנית לעמודים 25 עד 33 לנושאים הקשורים לענף החלב. לעיון בתכנית לחץ כאן
קרא עוד