up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2011

הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

  שלום לקריאת סיכום הדיון בהערות שהתקבלו בנושא הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך לחצו כאן לקריאת הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך לחצו כאן
קרא עוד