up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2009

התפלגות ייצור חלב עזים לשנת 2009

התפלגות ייצור חלב עזים לשנת 2009

קרא עוד
התפלגות ייצור חלב כבשים לשנת 2009

התפלגות ייצור חלב כבשים לשנת 2009

קרא עוד
עדכון למדיניות התשלום לחלב עיזים – עודף (חריג) – 2009

עדכון למדיניות התשלום לחלב עיזים – עודף (חריג) – 2009

קרא עוד
מדיניות התשלום לשנת 2009 בענף העזים לחלב – (החלטת מועצת מנהלים 18.12.2008)

מדיניות התשלום לשנת 2009 בענף העזים לחלב – (החלטת מועצת מנהלים 18.12.2008)

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2009 – (החלטת מועצת מנהלים 18.12.2008)

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2009 – (החלטת מועצת מנהלים 18.12.2008)

קרא עוד
גודל פונט