up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2008

מדיניות התשלום המעודכנת לחלב עזים בשנת 2008

‏א' אייר, תשס"ח ‏6 מאי, 2008 08-307-6 לכבוד יצרני חלב עזים שלום רב, בישיבת שולחן חלב עזים של מועצת החלב, בתאריך 28 לאפריל 2008 הוחלט לעדכן את המקדמה בגין חלב עודף שייוצר  מעבר למכסה בחודשים ינואר- ספטמבר (סעיף 3.1 למדיניות התשלום) ולהעמידה על 95%  (במקום 90% בהחלטה הקודמת). תחולת העדכון 1.1.2008. ההחלטה אושרה  בישיבת מועצת
קרא עוד

מדיניות התשלום ליצרני חלב עזים בשנת 2008

          28 בדצמבר 2007           07-2513-11 לכבוד יצרני חלב עזים שלום רב, הנדון: מדיניות התשלום ליצרני חלב עזים בשנת 2008 מועצת המנהלים החליטה בישיבתה מתאריך 27.12.07 לאמץ את המלצת שולחן מגדלי עיזים מתאריך  21.11.07 באשר למדיניות התשלום לחלב עיזים גלמי בשנת 2008. 1. מחיר מטרה לחלב עזים גולמי בשער המשק: 1.1. מחיר המטרה לחלב עזים (כולל דמי שירות למועצת
קרא עוד

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2008

לכבוד יצרן חלב כבשים שלום רב, הנדון: תשלום לחלב כבשים לשנת 2008 אושר במועצת המנהלים מה-3.9.2007 1. מדיניות איזון בין עונות: 1.1 בחודשים ינואר-ספטמבר יופחת מחיר המטרה ב- 10 אג' לליטר. 1.2 בחודשים אוקטובר-דצמבר יתווספו למחיר המטרה 35 אג' לליטר. 1.3 מחירי העברת חלב בין מחלבות יהיו בהתאם למחירים הנ"ל. 1.4 עקומת המכסות תהייה אחידה
קרא עוד

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2007

קרא עוד