up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2018

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה ב-2023

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה ב-2023

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף ב- 2023

מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף ב- 2023

קרא עוד
חשבון חלב עודף למשקים תחת סגר וטרינרי

חשבון חלב עודף למשקים תחת סגר וטרינרי

קרא עוד
עדכון מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2022

עדכון מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2022

קרא עוד
עדכון מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2021

עדכון מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2021

קרא עוד

תמריצים על הגדלת תכולת השומן בשנת 2021

קרא עוד
גיליון אקסל לחישוב אומדן התמורות מחלב עודף בהתאם למכסה, לתוכנית הייצור של הרפת ולמחירי המטרה הרבעוניים

גיליון אקסל לחישוב אומדן התמורות מחלב עודף בהתאם למכסה, לתוכנית הייצור של הרפת ולמחירי המטרה הרבעוניים

מותאם למדיניות התשלום המעודכנת ל-2021. הגיליון מחשב גם את הסכומים בגין העברת חלב מתוכנן בין עונות. לגיליון לחץ כאן
קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

ליצרני החלב שלום רב, לאחר ששר החקלאות קבע את היקף הייצור השנתי ,"המכסה הארצית", ל- 2021 (ללא שינוי ביחס להיקף הייצור שנקבע ל-2020) התכנסה ועדת התכנון של מועצת החלב וקיבלה את ההחלטות הבאות: הרחבת הרצועה לחלב עודף א' מ-4% ל-5%, תכלית העדכון להבטיח ייצור חלב של 1,550 מיליון ליטרים. בהתאם לגידול השוק (גידול של 30
קרא עוד
עדכון יחס המחירים בין חלבון ושומן

עדכון יחס המחירים בין חלבון ושומן

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

קרא עוד
עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר עודף – בשנת 2020

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר עודף – בשנת 2020

קרא עוד
עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

קרא עוד

מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020 – נוסח מורחב הכולל את התפלגות החודשית של המכסות ואת מדיניות התשלום עפ"י רכיבי חלב

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

קרא עוד
הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

  להלן דברי הסבר לעניין העדכון במדיניות התשלום לחלב בשנת 2019. 1. המדיניות לתשלום עבור חלב המיוצר מעבר למכסה לא עודכנה והיא בהתאם למסמך מתאריך 13.12.2018 (למסמך לחץ כאן)עיקרי הדברים: התמורה לחלב עודף שייוצר בחורף (ינואר-אפריל, נובמבר, דצמבר) היא 35% ממחיר המטרה (לא מובטח). התמורה לחלב עודף א' שייוצר בחודשי הקיץ (מאי-אוקטובר) עד לחריגה של 3%
קרא עוד