up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי בקר

את סקירת המחירים בשוק הבקר החי, ניתן גם לקבל בטלפון שמספרו: 03-9643360

חדש – ניתן לקבל את סקירת המחירים באפליקציה החדשה של מועצת החלב המותאמת לניידים חכמים,

לתמיכה בהורדה ניתן לפנות לדפי 03-9564750

לסקירת המחירים נכון לתאריך 2.6.2024 לחץ כאן

לידיעתכם ארגון מגדלי בקר לבשר מפרסם מחירים מומלצים לבני בקר מעדרי הבקר לבשר בטלפון 04-6531585