up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פרסומים

הליך איתור ומינוי מנהל מאל"ה – מועצת החלב בע"מ (חל"צ) 2020

הליך איתור ומינוי מנהל מאל"ה – מועצת החלב בע"מ (חל"צ) 2020

כללי:  מועצת החלב מודיעה על הקמת ועדה איתור מועמדים למילוי משרת מנהל מאל"ה (המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב ) ב.  תיאור תפקיד מנהל מאל"ה: ניהול וקידום פעילות מאל"ה בשדה ובמעבדה אחראי על השתלמויות השנתיות של צוות מאל"ה יכתוב ויגיש להנהלה את הצעת התקציב השנתית של מאל"ה אחראי על תפקוד מערכת האיכות המקצועית במאל"ה ישתתף
קרא עוד
אנשי השנה לשנת תשע"ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

אנשי השנה לשנת תשע"ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

פצמ"רים , בלוני תעברה, שרפת מתבנים זה היה "לחם חוקינו" במהלך השנה. למרות המצבים הקשים והמסוכנים המשכו הרפתנים בשגרת היום! על העזרה הדדית והדאגה של אחד לשני בהתארגנות. על ההתמדה לאורך השנים בסימון גבולות המדינה ושמירה על אדמותיה של כל רפתות ההתארגנות בזכותכם ומסירותכם הוכחתם מעל לכל ספק: הרפת היא העוגן המרכזית של הישובים והמדינה.
קרא עוד

מדריך לרווחת בעלי-חיים ברפתות ובדירי חלב – 2016

קרא עוד

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006 כוללת 11 עמודי צבע. חוברת זו מסבירה את מהות תקן האיכות הבין לאומי לנושא החלב, מי המעורבים ,מהן המטרות, מהן הדרישות הכלליות מהמגדל,המדדים המיקצועיים מי יפקח על ישומו וכן מבדק עצמי של המגדל למידת מוכנותו ליישום התקן. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא"ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006 כוללת 10 עמודי צבע. חוברת זו מפרטת בעברית ובאנגלית את הנושאים הבאים: מי אנחנו? חזון מאל"ה. פירוט שירותי מאל"ה במעבדה ובשדה. חינוך והדרכה. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא"ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול יומי המערכת בדיקות וטיפולים תאריך ביצוע תאריך הבא בוצע ע"י משאבות ואקום כנף זרימת שמן + גובה שמן מערכת ויסות ואקום מעקב על רמת הואקום בשעון במכון מערכת פעימה פיתול פטמות בתוך הגביע מיכל חלב בדיקת טמפרטורה חלב מדחסי
קרא עוד

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק קטן

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק קטן המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה – טיפול יומי המערכת בדיקות וטיפולים תאריך ביצוע תאריך הבא בוצע ע"י משאבות ואקום כנף זרימת שמן + גובה שמן מערכת ויסות ואקום מעקב על רמת הואקום בשעון במכון מערכת פעימה פיתול פטמות בתוך הגביע מיכל חלב בדיקת טמפרטורה חלב מדחסי
קרא עוד