up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חשוב לדעת

סיפור מקרה מדריכי מאל”ה

הרפת : שותפות פארן. סיבת קריאה : חדירה של חלב לקו הוואקום הראשי + ספירות חיידקים גבוהות. התקלה לא נפתרה ע”י ספק הציוד. מכון חליבה : 16- 16 פרלל רליזר נפרד לכל צד סגור בלולאה. ממצאים בבדיקה של מדריך מאל”ה: בבדיקה של מערכת השטיפה התגלה קליע מים לא תקין בצד שמאל. בבדיקה ידנית (מכנית), של
קרא עוד

פעילות מועצת החלב בחג הפסח

  משרדי מועצת החלב ביהוד והמעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל”ה) בקיסריה יהיו סגורים בחוה”מ פסח. דגימות שיגיעו בשבוע הבא בימים ראשון ושני 21-22.3.2021 יטופלו ותשובות להן תינתנה בימים רביעי וחמישי 24-25.3.2021 (לאחר יום הבחירות). דגימות שתגענה בימים רביעי וחמישי 24-25.3.2021, יוקפאו ויטופלו לאחר פסח. במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות לאלי ג’ורנו 052-3124830 או לד”ר
קרא עוד

סקר גורמי סיכון ברפת

קרא עוד

הסבר מפורט של הועדות המקצועיות

ועדות מקצועיות – קיימות 7 ועדות מקצועיות בקרן המחקר של המועצה. בכל ועדה חברים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומם הבאים מכל מוסדות המחקר, ההוראה, ההדרכה והרפואה הווטרינרית. תפקידם לשפוט מקצועית את האיכות המדעית של הצעת המחקר הקדמית לאחר שהחוקר הראשי הופיע בפניה להצגתה בפני הועדה. על סמך הציון שהתקבל ולאחר שיפוט נוסף של מנהלת הקרן
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של הועדה המקצועית

הרכב חברי הועדה : 8-11 נציגים (כולל יו”ר הועדה) 3-4 ממוסדות מחקר שונים 1 מחלבות 1 תעשיית החלב 4 נציגי מגדלים/מדריכים/ רופאים הפעילים בתחום המקצועי הנדון. משקיפים המשתתפים בדיוני הועדה: חוקר/מדריך/מגדל /תעשיה- צעירים בעלי ותק בענף של עד 5 שנים. מוזמנים: מתאם מחקר ומנהל הקרן תהליך הבחירה של חברי הועדה המקצועית: מועמדים לחברי הועדות המקצועיות
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של פורום יו”ר ועדות מקצועיות

הרכב: יושבי הראש של כל הועדות המקצועיות. יו”ר הפורום יבחר בהצבעה של יו”ר הועדות המקצועיות ויועבר לאישור מנהל הקרן. תפקידי הפורום: גוף מייעץ למנהלת בתחומי המחקר הרב תחומיים העוסקים בענף החלב. מתן המלצות למנהלת על יעדי מחקר החדשים. מתן המלצות למנהלת על פניות יזומות לחוקרים לביצוע מחקרים חדשים או מחקרי המשך בנושאים הנדרשים לענף החלב .
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של מנהל קרן המחקר

הרכב: 7-8 חברים המייצגים מקצועית וניהולית את ענף החלב: מועצת החלב- 2 (כולל יו”ר המנהלת -מנהל הקרן) משרד החקלאות- 1 מחלבות- 1 מגדלים- 1-2 אקדמיה 2 מוזמנים : מתאם המחקר, חשב המועצה.
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של חשב המועצה ומבקר פנים

חשב המועצה: אחראי על מימון המחקרים שאושרו על ידי המנהלת בהתאם לתקציב השנתי. אחראי על תחום החוזים (כולל שליחה וחתימה) של מועצת החלב מול המוסדות וגופי המחקר שזכו למימון מקרן המחקר. אחראי על הבקרה התקציבית והתנהלות כספית תקינה, בהתאם למרכיבי תקציבי המחקר שאושרו. במקרים של אי עמידה בתנאי החוזה למימון מחקרי, ידווח מידית למנהל קרן
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של מתאם המחקר

מינוי: נבחר ע”י מנכ”ל מועצת החלב בתאום עם מנהל הקרן. תנאי סף: בעל תואר שלישי במדעי החיים ו/או בחקלאות ו/או בתעשיית החלב ו/או וטרינריה ובעל ניסיון מעשי בענף החלב של לפחות 10 שנים. תפקידי מתאם המחקר: כפוף מקצועית למנהל קרן המחקר. איסוף, סיווג, תיעוד וריכוז כלל הצעות המחקר החדשות והנמשכות. העברת הצעות המחקר החדשות והנמשכות ליו”ר
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של מנהל קרן המחקר

מינוי: נבחר על ידי מנכ”ל המועצה. תנאי סף: בעל תואר שלישי במדעי החיים ו/או בחקלאות ו/או בתעשיית החלב ו/או וטרינריה ובעל ניסיון מעשי בענף החלב של לפחות 10 שנים. תפקיד וסמכויות מנהל קרן המחקר: משמש כיו”ר המנהלת וכמוזמן להנהלת הענף. מנהל את קרן המחקר בעזרת מתאם המחקר וחשב המועצה. ממליץ למנכ”ל המועצה על הרכב המנהלת. מאשר
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של הנהלת ענף החלב

הרכב: 5 בכירים או נציגיהם שאינם חוקרים ומייצגים את ענף החלב בהיבט המעשי. מומלצים על-ידי המנכ”ל לאישור הדירקטוריון. פירוט חברי הנהלת הענף: מנכ”ל מועצת החלב (יו”ר), נציג מחלבות, נציג משרד החקלאות, נציג מגדלים, נציג תעשיית החלב. מוזמנים: יו”ר קרן המחקר, חשב המועצה, מבקר פנים (בהתאם לצורך). סמכויות ותפקידים: אישור סופי של יעדי המחקר המועדפים והכללים,
קרא עוד

הגדרות סמכויות ותפקידים של המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אישור יעדי המחקר של הנהלת הענף, כפי שנקבעים מדי שנה. אישור וחתימה של תוכנית המחקרים השנתית של הקרן.
קרא עוד

ועדת צאן

עקרי נושאי המחקר בהם דנה הועדה: פיתוח שיטות ואמצעים לשיפור היצרנות ויעילות היצור, יצור חלב איכותי והתאמתו לדרישות הצרכנים, שיפור בריאות ורווחת הצאן, ופיתוח מסד נתונים ברמה הארצית
קרא עוד

ועדת כלכלה חקלאית*

עקרי נושאי המחקר בהם תדון הועדה: ניהול סיכונים בענף החלב, אופטימיזציה של ייצור החלב, ניתוח כלכלי של אסטרטגיות בייצור חלב, אפיון הרפתות היעילות –יתרון לגודל כן או לא, ניתוח כלכלי של ההון האנושי ברפת ובענף, ניתוח כלכלי של ההשפעות החיוביות והשליליות של הרפת על הסביבה והחברה.
קרא עוד

ועדת פוריות ופיסיולוגיה

עקרי נושאי המחקר בהם דנה הועדה: שיפור פוריות של הזכר והנקבה, הקשר בין תחלואה ופוריות ,פיתוח אמצעים ממשקיים להתמודדות מול עקה הפוגעת בפוריות וכן שימוש בגנטיקה ככלי עזר למבחני פרים ואיתור גנים נושאי מוטציות.
קרא עוד
גודל פונט