up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חשוב לדעת

פסק דין, בג”ץ 1530/21 קביעת היקף ייצור חלב והסדר החומה הסינית

קרא עוד

מחסור משמעותי של גרעינים ומקורות חלבון מיבוא להאבסת בעלי חיים יצרניים

קרא עוד

בעיות אספקה ופריקה של מזונות בעלי חיים

קרא עוד
יום החלב הבינלאומי

יום החלב הבינלאומי

יום החלב הבינלאומי הוא יום שנקבע על ידי ארגון המזון והחקלאות (FAO) של האומות המאוחדות בכדי להכיר בחשיבותו ותרומתו של חלב כמזון בכל העולם. יום זה מצוין ב -1 ביוני בכל שנה מאז 2001. היום נועד לספק הזדמנות ולשים זרקור לפעילויות המתקיימות והקשורות לעולם החלב בעולם. חלב ומוצריו מספקים את הכוח המטפח והמזין המשפר את
קרא עוד
קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס השנתי ה- 33 למדעי הבקר והצאן

קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס השנתי ה- 33 למדעי הבקר והצאן

קרא עוד
מנכ”ל מועצת החלב בברכה לחג השבועות מבית הנשיא

מנכ”ל מועצת החלב בברכה לחג השבועות מבית הנשיא

לשמיעה לחץ כאן
קרא עוד

השלמת נתונים לצורך תשלום בגין חלב בימים בהם לא נאספו נתוני רכיבים ואיכות

לאור מתקפת הסייבר על מחשבי המ”ב חסרים נתונים של המעבדה המרכזית לגבי מספר משלוחים בסוף חודש אפריל. לאחר התייעצויות עם גורמי מקצוע במועצה ובהתאחדות סוכם כי במקום הנתונים החסרים של חלבון, שומן וסת”ס (ספירת תאים סומטיים) ישתמשו המחלבות לגבי כל יצרן בנתונים הממוצעים ליצרן של השבוע שקדם לאירוע הסייבר או בנתונים הממוצעים של ארבעת המשלוחים
קרא עוד
לארכיון מחקרי בקר לבשר

לארכיון מחקרי בקר לבשר

לחץ כאן
קרא עוד

קרן המחקר של מועצת החלב- יעדי המחקר לשנת 2022 – הנהלת ענף

קרא עוד

כך נוטעים החולבים !!!

תזכורת/הודעה חשובה לכל החולבים המובילים שבחרו לקיים נטיעות עצים במשקי החלב שלהם, מדריכי הנדסת הצומח (גינון) בשה”מ ואנשי המקצוע בקק”ל ממליצים מאד לשתול את העצים, מתנת קק”ל, ממש עכשיו – הזמן הטוב ביותר בשנה לנטיעות במשקים. אז מי שטרם הספיק להגיע למשתלה לאסוף, השתילים מחכים “בקוצר רוח” שתיקחו אותם ממשתלת קק”ל הקרובה למשק המיועד. כתובת
קרא עוד

סיפור מקרה מדריכי מאל”ה

הרפת : שותפות פארן. סיבת קריאה : חדירה של חלב לקו הוואקום הראשי + ספירות חיידקים גבוהות. התקלה לא נפתרה ע”י ספק הציוד. מכון חליבה : 16- 16 פרלל רליזר נפרד לכל צד סגור בלולאה. ממצאים בבדיקה של מדריך מאל”ה: בבדיקה של מערכת השטיפה התגלה קליע מים לא תקין בצד שמאל. בבדיקה ידנית (מכנית), של
קרא עוד

חלב ורפואה כל הגליונות

לגיליונות לחץ כאן
קרא עוד

פעילות מועצת החלב בחג הפסח

  משרדי מועצת החלב ביהוד והמעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל”ה) בקיסריה יהיו סגורים בחוה”מ פסח. דגימות שיגיעו בשבוע הבא בימים ראשון ושני 21-22.3.2021 יטופלו ותשובות להן תינתנה בימים רביעי וחמישי 24-25.3.2021 (לאחר יום הבחירות). דגימות שתגענה בימים רביעי וחמישי 24-25.3.2021, יוקפאו ויטופלו לאחר פסח. במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות לאלי ג’ורנו 052-3124830 או לד”ר
קרא עוד

סקר גורמי סיכון ברפת

קרא עוד

הסבר מפורט של הועדות המקצועיות

ועדות מקצועיות – קיימות 7 ועדות מקצועיות בקרן המחקר של המועצה. בכל ועדה חברים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומם הבאים מכל מוסדות המחקר, ההוראה, ההדרכה והרפואה הווטרינרית. תפקידם לשפוט מקצועית את האיכות המדעית של הצעת המחקר הקדמית לאחר שהחוקר הראשי הופיע בפניה להצגתה בפני הועדה. על סמך הציון שהתקבל ולאחר שיפוט נוסף של מנהלת הקרן
קרא עוד
גודל פונט