up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חשוב לדעת

מדיניות התשלום לחלב עודף לשנת 2021 – החלטת ועדת תכנון בישיבתה ב – 22.9.2020

להמליץ לשר החקלאות לקבוע כי המכסה הארצית והמכסות הפרטניות בשנת 2021 יהיו ללא שינוי ביחס לשנת 2020 (בתחילת חודש ספטמבר חתם השר על צו המכסות לשנת 2020 בהתאם להמלצת מועצת החלב וועדת המכסות, הורדה של 2% מהמכסה ביחס לשנת 2019 לנוסח הצו לחץ כאן). לקבוע מדיניות תשלום לחלב עודף שתבטיח בשנת 2021 היקף ייצור של
קרא עוד

סיוע למחלבות ביחסי ציבור ופרסום של שירותי המשלוחים וקניות מקוונות

גבנים יקרים, לקראת הסגר הקרוב, נשמח לסייע למחלבות ביחסי ציבור ובפרסום של שירותי המשלוחים וקניות מקוונות. מחלבה המעוניינת בפרסום, מוזמנת לשלוח אלי טקסט, כתובת אתר אינטרנט, תמונה ופרטי התקשרות – כתובת מייל: adriana@milk.org.il  נייד :050-5439551 חשוב לדעת! מועצת החלב מרכזת את חדר החירום הענפי ונמצאת בקשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. אנו מזכירים כי  המחלבה וכל
קרא עוד
Rosh Hashanah – 15.9.2020

Rosh Hashanah – 15.9.2020

קרא עוד

מכסה ליבוא חלם עמיד בעת חירום – קובץ התקנות

קרא עוד

לא יהיה מחסור בבשר בקר לפני החג

קרא עוד
ראיון של מנכ”ל מועצת החלב איציק שניידר ב”ידיעות מאחרונות” מוסף ממון

ראיון של מנכ”ל מועצת החלב איציק שניידר ב”ידיעות מאחרונות” מוסף ממון

קרא עוד

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף 2020 – המלצת ועדת תכנון מתאריך 13.8.2020

 
קרא עוד
ביקור הזדהות עם רפתני וחקלאי עוטף עזה 13.8.2020

ביקור הזדהות עם רפתני וחקלאי עוטף עזה 13.8.2020

  לאור התחממות המצב הביטחוני והתחדשות טרור הבלונים, ביום חמישי (13/08) קיימנו באמצעות זום ישיבות דירקטוריון ואסיפה כללית של מועצת החלב מרפת אור הנר שבעוטף עזה. כיבדו אותנו בנוכחותם: שר החקלאות, אלון שוסטר וראש המועצה האזורית אופיר לבשטיין. לפני הישיבה התקיים סיור ודיון על המצב ברפת אור הנר בהשתתפות: ליאור שימחה- מנכ”ל התאחדות מגדלי בקר,
קרא עוד

משבר הקורונה מחלבות צאן קטנות

קרא עוד

ביקורת תקינות מיכון וציוד חליבה

קרא עוד

עדכון לדירקטוריון מועצת החלב- מוכנות לקורונה מתאריך 15.3.2020

הגדרת החלב ופעילות ענף החלב בשעת חרום: פעילות חקלאית לגידול בעלי חיים בענף החלב מוגדרת כפעילות חיונית בחירום. החלב מוגדר כמוצר קיומי ע”י רח”ל (רשות חירום לאומית). בהתאם לזאת: מועצת החלב, שהיא מפעל חיוני, הוגדרה על ידי משרד החקלאות כמטה החירום הענפי ועברה לפעילות במתכונת חירום. המועצה מרכזת את פעילות כל המפעלים החיוניים בענף החלב,
קרא עוד

הצעת חוק תכנון משק החלב- נוסח לקריאה השניה והשלישית

קרא עוד

הצעת חוק תכנון משק החלב- פרוטוקול מליאה

קרא עוד
גודל פונט