up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חשוב לדעת

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – שירותים מדעיים רפואיים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – שירותים מדעיים רפואיים

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ”ג – 1993, המועצה לענף החלב בישראל (להלן – “המועצה”) מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר לתקופה של שנתיים (עם אופציית הארכה בשנתיים נוספות) עם חברת מיקרומרקט בע”מ כספק יחיד למתן שירותים מדעים רפואיים, הכוללים: הכנת תוכניות עבודה לפעילויות שנתיות ורב-שנתיות של המועצה מול המגזר הרפואי תזונתי; ניהול תקשורת עם
קרא עוד

הצעת חוק תכנון משק החלב- נוסח לקריאה השניה והשלישית

קרא עוד

הצעת חוק תכנון משק החלב- פרוטוקול מליאה

קרא עוד
הזמנה להציע הצעות למתן שרותי לובינג וקשרי ממשל במסגרת מכרז 1-2020

הזמנה להציע הצעות למתן שרותי לובינג וקשרי ממשל במסגרת מכרז 1-2020

המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל”צ) (להלן – “המועצה”) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל, במסגרת מכרז 1-2020 עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL. הצעות תוגשנה עד ליום 19.7.2020 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד-מונוסון. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר
קרא עוד

עודפי חלב עזים

  בענף חלב העזים מסתמן עודף ייצור על ביקוש. העודף נובע הן מהגדלת הייצור ביחס ל-2019 והן מקיטון בביקוש לחלב עזים של חלק מהמחלבות. עודפים אלו עלולים להביא את הענף למצב של צבירת מלאי גבינות עודף שיהיה צורך להשמידו ולבעיות תפעוליות בקליטת חלב במחלבות בשבועות הקרובים. בישיבת שולחן חלב עזים שהתקיימה היום סוכם להקים צוות
קרא עוד
המלצות מועצת החלב לאור התפשטות נגיף הקורונה – 22.6.2020

המלצות מועצת החלב לאור התפשטות נגיף הקורונה – 22.6.2020

קרא עוד
לבן על גבי לבן – מידעון מועצת החלב השני לדיאטניות

לבן על גבי לבן – מידעון מועצת החלב השני לדיאטניות

לקריאה לחץ כאן
קרא עוד

הארכת מנגנון מחיר המטרה דברי הסבר

בחוק תכנון משק החלב, התשנ”א – 2011 נקבע בפרק מטרות החוק (סעיף 2) כי יש להבטיח מחיר חלב נאות ליצרנים. בסעיף 13 לחוק נקבע כי כדי להשיג את מטרות החוק יקבעו השרים (חקלאות ואוצר) מחירים מזעריים לחלב גולמי המיוצר במסגרת המכסה (“מחיר מטרה”), והדרכים לעדכון מחיר זה. קביעת המחירים המזעריים ואמות המידה לדרכי העדכון יהיו
קרא עוד
חייבים לשמור על תכנון הענף – מיכל קראוס

חייבים לשמור על תכנון הענף – מיכל קראוס

קרא עוד
הקיץ בפתח אנא התכוננו !

הקיץ בפתח אנא התכוננו !

קרא עוד

צינון פרות – הנחיות לקיץ הקרוב – הילל מלכה

קרא עוד

הדברת זבובים ברפת – סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרד

קרא עוד

התפרצות הקורונה וענף החלב בעולם

  מגיפת הקורונה היא מגיפה עולמית משפיעה על תעשיית החלב בכל העולם. ייצור החלב, עיבודו ושיווקו נמשך בכל העולם. ההתייחסות לחלב כמוצר חיוני שיש חשיבות לשמירת רצף האספקה, משותפת לכל המדינות. יחד עם זאת במדינות רבות נרשמים קשיים, בחלקם קשיים לוגיסטיים הנובעים מהשבתת וצמצום פעילויות בגלל מדיניות סגרים וחלקם הקטנת ביקושים. בארה”ב ובאיחוד האירופי מדווחים
קרא עוד
עדכון נוסף של התקנות לשעת חרום – שימו לב במיוחד לחלק האחרון המדבר על הוראות עד לתאריך 3.5.2020

עדכון נוסף של התקנות לשעת חרום – שימו לב במיוחד לחלק האחרון המדבר על הוראות עד לתאריך 3.5.2020

קרא עוד
הצהרת פדרציית החלב העולמית ( IDF-FIL ) בנוגע להתפרצות הקורונה (COVID-19)

הצהרת פדרציית החלב העולמית ( IDF-FIL ) בנוגע להתפרצות הקורונה (COVID-19)

קרא עוד
גודל פונט