up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חשוב לדעת

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים – 30.3.2020

קרא עוד

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

קרא עוד
שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

קרא עוד

הנחיות לתנועה לעובד מפעל חיוני

קרא עוד
המלצות למחלבות להיערכות בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר

המלצות למחלבות להיערכות בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר

קרא עוד

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

קרא עוד

הוראות לחיטוי משטחים מטעם התאחדות התעשיינים

קרא עוד

הנחיות של התאחדות התעשיינים לצמצום התפשטות הנגיף במפעלים

קרא עוד
רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 29.4.2019

רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 29.4.2019

קרא עוד
הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

קרא עוד
המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

קרא עוד
הוראות החירום של משרד החקלאות  26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

קרא עוד
הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

קרא עוד
דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

קרא עוד
רשימת מחוזות של משרד החקלאות

רשימת מחוזות של משרד החקלאות

קרא עוד
גודל פונט