up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בריאות מקנה

המטרה:  שמירה על מקנה בריא לאורך כל השנה.

הסיבות: מזון (חלב ו/או בשר) המיוצר מחיות משק, חייב להיות מזון, אשר מקורו בבע"ח בריא ואין סכנה לבריאות הציבור בצריכתו.

אחריות ביצועית:  מרכז רפת/דיר/מרכז בריאות מקומי.

אחריות מקצועית:  רופא מטפל/רופא ממשלתי.