up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מדיניות תשלום – אפליקציה

מדיניות התשלום לחלב עודף עיזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

קרא עוד
גודל פונט