up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות תשלום – אפליקציה

דפון היערכות להפחתת ייצור חלב עיזים 25.6.2020 – דורית כבביה

דפון היערכות להפחתת ייצור חלב עיזים 25.6.2020 – דורית כבביה

קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף עיזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

קרא עוד