up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אפליקציה

דפון היערכות להפחתת ייצור חלב עיזים 25.6.2020 – דורית כבביה

דפון היערכות להפחתת ייצור חלב עיזים 25.6.2020 – דורית כבביה

קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף עיזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

קרא עוד