up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מערכת ביולוגית טבעית לטיפול בשפכים

שם המאמר באנגלית: Natural biological system for wastewater treatment

מספר העבודה: 983-0037-21

שנת התחלת המחקר:   2021

שנת סיום המחקר: 2023

שמות חוקרים: הלל מלכה, יניב לבון

שמות החוקרים באנגלית: Hilal Malka; Yaniv Lavon

מילות מפתח בעברית:  שפכים, פרות חלב, בריכות שיקוע

מילות מפתח באנגלית: Sewage, dairy cows,   Sedimentation pools

תקציב כולל:  כ- 120 אלף ₪.

תחום המחקר: ממשק וטיפוח

לכניסה למחקר – לחץ כאן

לתקציר בעברית –לחץ כאן

לתקציר באנגלית – לחץ כאן