up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ניתוח גנטי וסביבתי של משך זמן העלאת גירה ברפת החלב הישראלית

שם המאמר באנגלית: Genetic and environmental analysis of the rumination time in the Israeli dairy cows

מספר העבודה: 983-0040-23

שנת התחלת המחקר:   2023

שנת סיום המחקר: 2023

שמות חוקרים:   אפרים עזרא, יניב לבון , בועז חנוכי, יהודה ולר

שמות החוקרים באנגלית: Yaniv Lavon, Ephraim Ezra, Boaz Hanochi, Joel Weller

מילות מפתח בעברית: העלאת גירה, תורשתיות, מתאמים גנטיים, תגובה נילוות לסלקציה

מילות מפתח באנגלית: Rumination Time, heritability, Genetic Correlation, Genetic Response

תקציב כולל:  כ- 50 אלף ₪.

תחום המחקר: ממשק וטיפוח

לכניסה למחקר – לחץ כאן

לתקציר בעברית –לחץ כאן

לתקציר באנגלית – לחץ כאן