up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קביעת גנוטיפ לגן κ קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח

שם המאמר בעברית:  קביעת גנוטיפ לגן κ קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח

שם המאמר באנגלית: Estimation of Kappa Casein genotypes frequencies in the Israeli Holstein and its implementation in the breeding program.

מספר העבודה: 983-0035-18

שנת התחלת המחקר:   2018

שנת סיום המחקר: 2021

שמות חוקרים: אפרים עזרא1, מיכה רון2, יהודה ולר1, יואל זרון3, יניב לבון1

מוסד המחקר:  התאחדות מגדלי בקר, קיסריה. 2מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, 3שיאון.

שמות החוקרים באנגלית:   Yaniv Lavon, Ephraim Ezra, Micah Ron, Joel Weller, Yoel Zeron

מילות מפתח בעברית: קזאין, טיפוח, התגבנות, פרות חלב

מילות מפתח באנגלית: Dairy cows, breeding Kappa Casein, coagulation properties

תקציב כולל של המחקר: 168,000

תחום המחקר: ממשק ופיזיולוגיה

לכניסה למחקר לחץ כאן