up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השוואה של גורמים המשפיעים על ביצועי ייצור, רבייה, ורווחת הפרה בסככה מרחבית וסככה כוללת בנגב המערבי בעונת הקיץ.    

שם המאמר באנגלית: Comparison of factors affecting cows that are housed in loose housing and compost bedding barns on production parameters in the Western Negev

מספר העבודה: 870-1641-20

שנת התחלת המחקר:   2020

שנת סיום המחקר: 2022

שמות חוקרים: יניב לבון1, יואב שעני2 עירא פלך2 והילל מלכה2

מוסד המחקר: 1התאחדות יצרני חלב ו2שה"ם, משרד החקלאות

שמות החוקרים באנגלית: Y. Lavon1, Y. Shaani2, I. Pelech2 and H. Malca2

מילות מפתח בעברית: פרות, ממשק, סככות, מרבץ, זבל

מילות מפתח באנגלית: Dairy cows, breeding Kappdairy cows, manure, barns, compost beddeda Casein, coagulation properties

תחום המחקר: ממשק ופיזיולוגיה

לכניסה למחקר לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן