up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פיתוח ותקפות טכנולוגיה למדידת צריכת מזון פרטנית ברפת החלב 

שם המאמר באנגלית:  Design and validation of cow individual feed intake monitor in dairy farms

מספר העבודה: 4594574

שנת התחלת המחקר:   2019

שנת סיום המחקר: 2022

שמות חוקרים: ד"ר אילן הלחמי – מינהל המחקר החקלאי

ד"ר יואב שעני – מחלקה לחקר בקר בשה"מ, משרד החקלאות

שמות החוקרים באנגלית:

Ilan Halachmi

Yoav Shaani

מילות מפתח בעברית: חקלאות מדייקת של חיות משק, צריכת מזון פרטנית, רפת החלב

מילות מפתח באנגלית:

Cow Individual feed intake; Precision livestock farming (PLF), Deep learning, Cow facial recognition, Vision-transformer, Biometric identification

תקציב כולל:  כ- 300 אלף ₪.

תחום המחקר: ממשק וטיפוח

לכניסה למחקר לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן