up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

יום החלב הבינלאומי

יום החלב הבינלאומי נוסד על ידי הארגון למזון וחקלאות (FAO) של האום כדי לזהות את החשיבות של חלב כמזון עולמי. היום מצוין ב-1 ביוני בכל שנה מאז 2001. ברחבי העולם מציינים את התרומות החשובות של ענף החלב לקיימות, לפתוח הכלכלי ולתזונה.

השנה, אנחנו חוגגים את יום החלב הבינלאומי בסמיכות לחג השבועות וליום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, ומרימים כוס לחיים לכבוד החלב הישראלי, הפרה הישראלית והרפתנים הישראליים