up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השפעת הדבקה פומית ב-Mycobacterium vaccae חי על הפרשת חיידקי Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

שם באנגלית  The effect of the oral administration of live Mycobacterium vaccae on the shedding of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis a fiels trial

מספר העבודה: 845-0291-18

שנת התחלת המחקר :2017

שנת סיום המחקר :2018

שמות חוקרים: מוסד המחקר:

1. פרופ' דניאל אלעד, המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית דגן

2. דר' שלמה בלום , המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית דגן

3. דר' אינה ליסניאנסקי, החטיבה למחלות עופות ודגים, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית דגן

 

תחום: בריאות בע"ח.

לצפיה במחקר – לחץ כאן