up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השפעת תוספי טעם וריח מלאכותיים במנות פרות חלב גבוהות תנובה על יעילות הייצור.

לחץ כאןשם המאמר באנגלית:

The effect of artificial flavor supplements in non-efficient high producing dairy cows on production efficiency

מספר מחקר– 820-0351-20

שנת התחלת המחקר : 2020

שנת סיום המחקר : 2023

שמות חוקרים:

פרופ' סמיר מבג'יש ודר' יהושב בן מאיר

מוסד המחקר: האוניברסיטה העברית.

שמות החוקרים באנגלית: Sameer J. Mabjeesh and Dr. Yehoshav Ben-Meir

מילות מפתח בעברית:  הזנה, פרות חלב, יעילות יצור, מאזן אנרגטי

מילות מפתח באנגלית: Nutrition, dairy cows, production efficiency, energy balance

תקציב כולל של המחקר:  150,000 ש"ח

תחום: הזנה.

לכניסה למחקר לחץ כאן

לתקציר בעברית לחץ כאן

לתקציר באנגלית –  לחץ כאן