up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סקר נוכחות חיידק השחפת בעדרי הבקר בישראל ואפיונו ברמה הגנטית

מספר העבודה: 752-0062-14

שנת התחלת המחקר :2016

שנת סיום המחקר :2017

שמות חוקרים: מוסד המחקר:

  1. ד"ר גילה כחילה בר גל – ביה"ס לרפואה וטרינרית
  2. פרופ' דניאל אלעד – מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית, המכון הוטרינרי

  3. ד"ר רוני עוזרי – אמריטוס, המכון הוטרינרי

תחום: בריאות בע"ח.

לצפיה במחקר – לחץ כאן