up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בחינת הקשר בין רמת מגנזיום בסרום והתרחשות הפלות בפרות מגזעי בקר לבשר במרעה

מספר העבודה: 870-1645-20

שמות חוקרים:

  1. רחלי גבריאלי , שה"מ תחום בקר לבשר
  2. טל שקולניק, שה"מ

תחום המחקר:  בקר לבשר

לכניסה למחקר לחץ כאן