up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חשיבות נשאים משניים בשימור קדחות-קרצית: בחינה מערכתית של הפצה ושימור קדחות באזורי גידול בקר

שם המאמר באנגלית:

"The importance of secondary vectors to the dispersal and maintenance of tick-borne cattle pathogens"

מספר העבודה277-0715-19

שנת התחלת המחקר : 2019

שנת סיום המחקר : 2020

שמות חוקרים: גיא דוברת, עשהאל רוט, עמית דולב, רוני קינג, מוניקה לשקוביץ מזוז ונריה מנשרי

מוסד המחקר: מינהל המחקר החקלאי, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, רשות שמורות הטבע והגנים

שמות החוקרים באנגלית: Guy Dovrat, Monica L Mazuz, Asael Roth, Amit Dolev, Roni-King and Neria Menashri

מילות מפתח בעברית: בקר, חזירי בר, טפילים, מרעה, קדחות קרצית, קרציות, תנים

מילות מפתח באנגלית Cattle, Wild boar, parasites, Rangeland, Tick-borne diseases, Golden Jackal

תקציב כולל של המחקר: 134,000 ש"ח

תחום המחקר: בקר לבשר, בריאות ורווחת בעלי חיים

לכניסה למחקר לחץ כאן