up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פוטנציאל פליטות מתאן מפרש המדרכים והקשר לדיאטה, המצב הפיזיולוגי של הפרה וממשק הטיפול בפרש