up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה- 4 באוניברסיטה

החלה הרשמה לקורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-4.

הקורס עומד להיפתח ביום ד' ב-11 בנובמבר 2020 ויתקיים באוניברסיטה, בפקולטה לחקלאות ברחובות.

קול קורא פרקטיקה ניהולית – לקריאה לחץ כאן

לטופס הרשמה לקורס פרקטיקה ניהולית – לחץ כאן

לפרטים: סיגל גולדנר – מייל: sigalg@savion.huji.ac.il , טל': 08-9489709