up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פיתוח מודל סימולציה סטוכסטי לאומדן נזק כלכלי ברפת החלב הישראלית

שם המאמר באנגליתDevelopment of a stochastic simulation model for estimating economic losses at farm level

מספר העבודה: 118-0062-14

שנת התחלת המחקר : 2014

שנת סיום המחקר : 2017

שמות חוקרים: מוסד המחקר:

  • פרופ' איל קמחי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
  • ד"ר מיכאל ואן-סטרטן, "החקלאית", קיסריה

שמות החוקרים באנגלית:

  • Ayal Kimhi
  1. Michael van Straten

מילות מפתח בעברית:

בקר לחלב; כלכלה; וטרינריה; ניתוח כלכלי

מילות מפתח באנגלית:

Dairy cattle; economics; veterinary; economic analysis

תקציב כולל: 250,000 שקל

תחום: כלכלה; וטרינריה

לכניסה למחקר לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן