up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ניתוח כלכלי-סביבתי של ייצור חלב בישראל

שם המאמר באנגלית: Economic and Environmental Analysis of Milk Production in Israel

מספר העבודה: 118-0063-22

שנת התחלת המחקר : 2022

שנת סיום המחקר : 2024

שמות חוקרים: מוסד המחקר:

  • עדו קן, מידד קיסינג'ר, איל קמחי, ישראל פינקלשטיין – האוניברסיטה העברית

שמות החוקרים באנגלית:

  • Iddo Kan, Meided Kissinger, Ayal Kimhi, Israel Finkelshtain,

מילות מפתח בעברית:

יעילות כלכלית, ניתוח מחזור חיים, פליטות גזי חממה, ניתוח ספר היעילות

מילות מפתח באנגלית:

Economic efficiency, Life cycle analysis, Greenhouse gas emissions, Frontier analysis

תקציב כולל: 140,000 שקל

תחום: כלכלה חקלאית

לכניסה למחקר לחץ כאן

לתקציר בעברית לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן