up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

1 ביוני – יום החלב העולמי

1 ביוני – יום החלב העולמי

מאז נערך יום החלב העולמי הראשון, בשנת 2001, גדל והולך מספר המדינות המצטרפות לחגיגות. יום החלב, שנחגג זו הפעם העשירית, ממקד את תשומת הלב בעולם לנושא החלב ומגביר את הפרסום לפעילות הקשורה בתעשייה רחבה זו. העובדה שמדינות רבות בוחרות לחגוג באותו יום מעלה את קרנו של החלב כמזון גלובלי.

 
כיצד זה התחיל?
ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (ה-FAO Food and Agriculture Organization ) התבקש להציע יום ספציפי שבו יצוינו כל ההיבטים הקשורים לחלב.

 
מדוע נבחר 1 ביוני?

התאריך נבחר בשל סמיכותו לחגיגות יום החלב שנערכות בכמה וכמה מדינות בעולם (חגיגות שמחת החלב הישראליות נערכות בחודש מרס).