up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קול קורא להגשת תוכניות מחקר לשנת 2021 להנהלת ענף בקר לחלב

להנחיות להגשת תכנית מחקר הקדמית ומלאה לקראת 2021  לחץ כאן

ליעדי המחקר של ענף החלב לשנת 2021 לחץ כאן

גודל פונט