up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תרגיל ניהול סיכונים של מועצת החלב

ביום חמישי ה – 9 בינואר התקיים תרגיל ניהול הסיכונים השנתי של מועצת החלב.
התרגיל התקיים השנה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, בבית הספר לבריאות הציבור שבפקולטה לרפואה.
בתרגיל השתתפו: נציגי משרדי ממשלה, מחלבות, מגדלים, וכן אנשי אקדמיה. התרגיל נוהל על ידי ד"ר דורית ניצן.
התרגיל עסק בניתוח משבר שקרה לפני כמה שנים למחלבה בעולם, והתבסס על נתוני תחקיר שנערך בנושא זה.
אנו רוצים להודות למשתתפים הרבים ששיתפו פעולה בצורה מלאה ו"שיחקו" את תפקידיהם בצורה מושלמת.
ברור לנו, כי במקרה של כשל בשרשרת הייצור, רק שיתוף פעולה בין כל הגורמים יאפשר לנו להגיב במהירות וביעילות לטובת הצרכנים ולטובת הענף.