up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

תקן התו הסגול למקומות עבודה

שווה לקרוא

עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

חברות וחברים יקרים, להלן עיקרי…
קרא עוד
הוראות החירום של משרד החקלאות  26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

קרא עוד
הוראות המשטרה למעבר חופשי לעוסקים במגזרים החיוניים – 7.4.2020

הוראות המשטרה למעבר חופשי לעוסקים במגזרים החיוניים – 7.4.2020

קרא עוד
החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

קרא עוד
גודל פונט