up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תמיכה ממשלתית ומשפטית להמשך תכנון ענף חלב העיזים בישראל

שלום,

שנה לאחר שהגישו הקבוצים עין חרוד מאוחד ואלומות, את עתירתם לבג"צ בנושא ביטול תכנון ענף העיזים,
קיבלו את המלצת בית המשפט לאחר הדיון, והסירו את עתירתם במענה לעתירה העירו שופטי בג"צ,
בראשות נשיאת בית משפט העליון – השופטת דורית בייניש, כי המצב החוקי היום, ולפיו קיים תכנון

בענף העיזים, הוא נכון ואין לשנותו, זאת בייחוד לאור העובדה שהחל מחודש אוקטובר 2010, קיימת בנושא

חקיקה ראשית חדשה.
השופטת בייניש קבעה כי החלטת שר החקלאות , המגובה בהחלטות ממשלה,לחזק את המשקים הקטנים

בפריפריה, היא החלטה סבירה ונכונה.

ממשלת ישראל בגיבוי שרי החקלאות  -הקודם והנוכחית, רואים עין בעין עם מועצת החלב את חשיבות

תכנון הענף, וזאת מתוך דאגה לכלל מגדלי העיזים בארץ, חלקם הגדול בפריפריה.

לקריאת פסק הדין שניתן ביום 18.5.2011 לחצו כאן

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ