up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

תזכורת למגדלים – ביצוע בדיקות חלב במעבדה לבריאות העטין

שווה לקרוא

לרפתן ולנוקד- עשר פעולות מומלצות  לחורף 2018-19

לרפתן ולנוקד- עשר פעולות מומלצות לחורף 2018-19

  בתקופת החורף, מתבקשים ציבור…
קרא עוד
החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

קרא עוד
נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

מועצת החלב ביטחה בקרן נזקי…
קרא עוד
קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

  החלה הרשמה לקורס פרקטיקה…
קרא עוד
גודל פונט