up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4 לשנת 2012

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4

מחיר שיווי משקל – 2.39 ₪ לליטר (לא כולל מע”מ) מנה לרוכשים באזור רגיל – 37,199 ליטר מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית – 46,499 ליטר מס’ רוכשים שהשתתפו בהליך – 65 יצרנים מס’ פורשים שהשתתפו בהליך  – 6 יצרנים כמות החלב שתועבר בהליך – 2,882,927 ליטר .

בימים הקרובים ישלחו מכתבים לכל המשתתפים לגבי המשך התהליך. לידיעתכם – בכוונתינו לקיים הליך ניוד מכסות נוסף בינואר הקרוב.

שווה לקרוא

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 14.7.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 14.7.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 6.8.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 6.8.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 24.10.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 24.10.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
גודל פונט