up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4 לשנת 2012

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4

מחיר שיווי משקל – 2.39 ₪ לליטר (לא כולל מע”מ) מנה לרוכשים באזור רגיל – 37,199 ליטר מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית – 46,499 ליטר מס’ רוכשים שהשתתפו בהליך – 65 יצרנים מס’ פורשים שהשתתפו בהליך  – 6 יצרנים כמות החלב שתועבר בהליך – 2,882,927 ליטר .

בימים הקרובים ישלחו מכתבים לכל המשתתפים לגבי המשך התהליך. לידיעתכם – בכוונתינו לקיים הליך ניוד מכסות נוסף בינואר הקרוב.

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

קרא עוד
הליך ניוד מכסות חלב בקר 2011

הליך ניוד מכסות חלב בקר 2011

קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
גודל פונט