up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4 לשנת 2012

תוצאות סופיות הליך ניוד מס’ 4

מחיר שיווי משקל – 2.39 ₪ לליטר (לא כולל מע”מ) מנה לרוכשים באזור רגיל – 37,199 ליטר מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית – 46,499 ליטר מס’ רוכשים שהשתתפו בהליך – 65 יצרנים מס’ פורשים שהשתתפו בהליך  – 6 יצרנים כמות החלב שתועבר בהליך – 2,882,927 ליטר .

בימים הקרובים ישלחו מכתבים לכל המשתתפים לגבי המשך התהליך. לידיעתכם – בכוונתינו לקיים הליך ניוד מכסות נוסף בינואר הקרוב.

שווה לקרוא

הודעה על קיומו של הליך העברת מכסה במגזר השיתופי

הודעה על קיומו של הליך העברת מכסה במגזר השיתופי

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה + טפסים + הבהרות לשנת 2008

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה + טפסים + הבהרות לשנת 2008

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב 2018

הליך העברת מכסות חלב 2018

  ועדת המכסות פרסמה הליך…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא…
קרא עוד
גודל פונט