up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

15/10/07

 

שר החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2008 יהיה 1,226 מליון ליטר חלב בקר דהיינו תוספת של 56 מליון ליטר מעל המכסה שנקבעה לשנת 2007 לפי הפרוט הבא:

 

מגזר שיתופי:

  1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003, 2006.
  2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 2,500,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 2,500,000 ליטר.

 

 

מגזר משפחתי:

  1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003, 2006.
  2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 350,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 350,000 ליטר.

 

 

בתי ספר חקלאים:

לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003 , 2006 .

 

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ”י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ”ז – 1967

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.10.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.10.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות

עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות

קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010

קרא עוד
גודל פונט