up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

15/10/07

 

שר החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2008 יהיה 1,226 מליון ליטר חלב בקר דהיינו תוספת של 56 מליון ליטר מעל המכסה שנקבעה לשנת 2007 לפי הפרוט הבא:

 

מגזר שיתופי:

  1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003, 2006.
  2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 2,500,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 2,500,000 ליטר.

 

 

מגזר משפחתי:

  1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003, 2006.
  2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 350,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 350,000 ליטר.

 

 

בתי ספר חקלאים:

לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003 , 2006 .

 

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ”י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ”ז – 1967

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 24.10.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 24.10.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020   – 2.2.20

הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020 – 2.2.20

  הליך העברת מכסות חלב…
קרא עוד
הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

קרא עוד
מדיניות משרד החקלאות בנוגע לכניסת יצרנים חדשים לענף החלב לשנת 2008

מדיניות משרד החקלאות בנוגע לכניסת יצרנים חדשים לענף החלב לשנת 2008

קרא עוד
גודל פונט