up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצגות שהוצגו בכנס

מושב 1 – חלב, עסקים ומה שביניהםיו"ר: גלעד עדין

מגמות כלכליות-חברתיות בישראלאייל קמחי (הרצאה מוזמנת)

הרפת, לאן? מגמות בעולם והשלכה על ישראליובל רחמילביץ (הרצאה מוזמנת)

עתיד ענף החלב המקומי בראיה של קרן השקעות – ריצ'י האנטר (הרצאה מוזמנת)


מושב 2 – כלכלת הרפתיו"ר: מיכל קראוס

העצמת הרפת המשפחתית וגיוון מקורות פרנסה ברפתלירון אמדור (הרצאה מוזמנת)

שוק החלב – שינויים בהרגלי צריכה?גיל לוינגר (הרצאה מוזמנת)


מושב 3 – חקלאות מדייקת ברפתיו"ר: פרופ. אילן הלחמי

פיתוח מערכת חיישנים למדידת גובה השכמות ומשקל עגלות עד המלטהגבי עדין 

כיול מודל לחיזוי צריכת מזון פרטנית ברפת מסחריתישראל פרמט

הכנה לצינון לפי חיישנים – התנהגות אכילה ברפת החלב בעומס חום הראל לויט (מקבל מלגה)

תכנון ובניית מערכת למדידת צריכת מזון לבקרויקטור בלוך

זיהוי מחלות המלטה לפני התרחשותן על ידי מדידת העלאת גירה ביובשעומר קליין


מושב 4 – יונקים, עגלים ועגלותיו"ר: ד"ר גבי עדין 

יעילות ייצור בפרות ועגלים מגזע הולשטיין – סיכום מחקרים אריה ברוש (הרצאה מוזמנת)

אופטימזציה של הזנת יונקיםערן אפרים (הרצאה מוזמנת)

בחינת הזנת יונקים בתערובת ייעודית על ביצועי יונקים עד גמילהאיל פרנק

בחינת השפעת הגידול החברתי של עגלי בקר לחלב על בריאות העגל ינון קרמר


מושב 5 – ענף הצאןיו"ר: איציק שניידר
הענקת אות יקיר הענף ליוסי קרסו ומגן הוקרה לאריה גלבוע

סקר על איכות חלב צאן בישראלדורית כבביה (הרצאה מוזמנת)

השפעת טעמים וארומות שונים במנת כבשים ועיזים על העדפת ודחיית מנת המזוןסמיר מבג'יש

פיתוח מערכת לזיהוי וניטור בעדרי צאןצח גלסר

העלאת תכולת חלבון ואיכות הגיבון של חלב עיזים באמצעות האבסת אלת מסטיקאורן הדיה


מושב 6 – בריאות הצאן יו"ר: דורית כבביה מוקדש לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"ל

חיסוני הצאן בישראלחן הניג (הרצאה מוזמנת)

רפואת עדר! האם קיימת בענף הצאן בארץ? שמואל זמיר (הרצאה מוזמנת)

ארועי תחלואת צאן בישראל 2017גבי קניגסוולד (הרצאה מוזמנת)

השפעת גז וצינון כבשים לקראת ההרבעה על מדדים מקצועיים סמיר קעדאן

שילוב תוספי הזנה ביחד עם ממשק הזנה מדייקת למניעת קטוזיס בצאן לפני ואחרי המלטהחיים ליבוביץ(הרצאה מוזמנת)

שינויים בריכוז מטבוליטים בדם בתגובה למתן פרופילן גליקול או גליצרול לכבשות הנושאות מספר עוברים תמיר אלון (מקבל מלגה)


מושב 7 – בריאות הפרהיו"ר: ד"ר מאור קדמי

יישום פוספוליפאז מקבוצת A2 לטיפול בדלקת עטין גבי לייטנר

בעיות בוערות בבריאות הפרהגבי קניגסוולד (הרצאה מוזמנת)

לפטוספירה פומונה: התפשטות בארץ בבקר וזליגה לרפתות. האם כדאי לחסן? מיכאל ברנשטיין

תחקיר התפרצות מחלת הפה והטלפיים ברפת החלב ניר יצחק 2017שרון קרניאלי

הרעלת עופרת ברפת חלב ישראלית- תיאור מקרהאלון בן דוד


מושב 8 – בריאות הפרה (המשך) – יו"ר: ד"ר שמוליק פרידמן
(חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים מבית-הספר לווטרינריה וממדרשת רופין)

שימוש בחתכי רקמה חיה לחקר התרבות הרפס 4 ברקמות גניטליות בבקרשרון קרניאלי

תיאור מקרה של נגיעות באכינוקוקוס גרנולוזוס – הקשר בין כבשים, כלבים והאדם דניאל יסעור לנדאו

מעבדה היא לא רק ספר מרשמים דני אלעד (הרצאה מוזמנת)


מושב 9 – רווחת הפרהיו"ר: ד"ר חן הניג

הממשק המודרני בגידול פרות לחלב ועגלים לבשר והשפעתו על צער בעלי חיים והכשרותדוד איינגר (הרצאה מוזמנת)

רווחת הפרה ושטח המחיה דוד נווה(הרצאה מוזמנת)


מושב 10 – גנטיקה, אפיגנטיקה וטיפוחיו"ר: ד"ר יואל זרון

נקודת מבט ותחזית על סלקציה גנומית בבקר לחלב בעתידיהודה ולר (הרצאה מוזמנת)

חיזוי מוקדם של תחלובות שלמות בעזרת אפילאב עודד ניר (הרצאה מוזמנת)

מגמות בטיפוח בקר לחלב בעשור הקרוב אפרים עזרא (הרצאה מוזמנת)

השפעת נוגד חמצון ועקת חום על ביטוי גנים בתאי רקמת השומן של פרות החלב הדר גבאי


מושב 11 – הזנה ומזונותיו"ר:  ד"ר עוזי מועלם

שימוש במאזן הקטיונים והאניונים לטובת שיפור ביצועי פרות חלב גבוהות תנובהחן גילד

אפיון דינימקת התיישבות הארכאות המתאנוגניות בכרס המתפתחת של הפרה החולבת  אלי ז'אמי

השפעת טיפולים ביולוגיים על קליפות בוטנים לשיפור ערכם התזונתי למעלי גירה יצרניים סמיר מבג'יש  

השפעת החלפת חלבון במנה בתכשיר אוראה בשחרור מושהה על ריכוז אמוניה במיץ כרס ושתנן בדםעירה פלך


מושב 12 – הזנה ומזונות (המשך) – יו"ר: סטיבן רוזן

תחמיץ תירס Shredlage – בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית יואב שעני

בחינת תוכנה חדשה לתכנון מנת הפרות ע"י כרית נתונים ממאגר הנתונים של נעה סטיבן רוזן

מה ספקטרות של צואה בתחום ה-NIR יכולים לגלות על התזונה של בקר לבשר?יאן לנדאו


מושב 13 – מספוא ומרעהיו"ר: פרופ. סמיר מבג'ישמוקדש לזכרו של פרופ. עמיחי אריאלי ז"ל

ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס בשלבי גידול שונים דניאל ביקל (מקבל מלגה)

ערך מזוני של עשב הטף (Eragrostis tef) למעלי גירה יצרניים סמיר מבג'יש

תכולת מינרלים ויכולת החמצה של ערבה בישראל ובירדן חוסיין מוקלדה

שימוש בנוגד דלקת פלוניקסין לבקר במרעה וצאן מסכן את הנשריםרוני קינג


מושב 14 – ייצור החלב והרכבויו"ר: ד"ר עדין שווימר
מוקדש לזכרו של ד"ר ניסים סילניקוב ז"ל

קביעת איכות חלב פרה וזיהוי גורמי מחלה בעטין, בעזרת פרופיל חומרים נדיפיםחן ריבקו

זיהוי בזמן אמת על קו החלב של ריכוז אימונוגלובונים בקולוסטרום בעזרת מכשיר ה-Afilab גיל כץ (הרצאה מוזמנת)

בדיקת היתכנות ויישום השימוש במכשירי האף והלשון האלקטרוניים בניטור מדדי איכות החלב הגולמי בקבלתו במחלבה ניצן גבעון (מקבלת מלגה)

גישות חדשניות לשיפור איכות ובטיחות החלב ומוצריו משה שמש (הרצאה מוזמנת)


מושב 15 – צינון בתנאי עקת חוםיו"ר: ד"ר יניב לבון

יישום הידע והנסיון הישראלי לצינון פרות בעולם  ישראל פלמנבאום (הרצאה מוזמנת)

דו"ח "יחס קיץ-חורף" 2007-2016 – השפעות הקיץ על ייצור חלב ורכיביו, רמת התאים הסומטים והתעברותיניב לבון (הרצאה מוזמנת)

בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש על מדדים בתחלובה העוקבת הלל מלכה (הרצאה מוזמנת)


מושב 16 – ניהול רפת בת-קיימא יו"ר: הלל מלכה

השפעת הפחתת הנתרן במזון על ריכוז הנתרן בשפכי הרפת אייל פרנק

ביטוח ענפי הבקר בקנט – הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות שמואל תורג'מן (הרצאה מוזמנת)

השקיית יער משקי משולב במרעה בקולחי רפת/בית במרכז רמה"ג כאמצעי ראוי לסילוקם פנחס פיין

היערכות למשברי מים ברפתות יוסי סמבירא (הרצאה מוזמנת)

היום בו ייגמרו חומרי ההדברה – איך נשמור על העדר הישראלי? עדי בכר (הרצאה מוזמנת)

צמצום השימוש באנטיביוטיקה בענף החלב – האם אפשרי? שמואל פרידמן (הרצאה מוזמנת)


מושב 17 – פיזיולוגיה של פרת המעבריו"ר: ד"ר מאיה זכות

יחס המוצקים בחלב כסמן לטיפול במאזן האנרגיה בפרה טל שקולניק

איתור ביומרקרים בחלב למאזן אנרגיה של פרות לאחר ההמלטה גיתית קרא

האם שיעור הירידה במשקל הגוף לאחר ההמלטה הינה תכונה שחוזרת על עצמה בפרה? מאיה זכות


מושב 18 – פוריותיו"ר: פרופ. צביקה רוט

השפעת משטרי צינון בקיץ על הפרשת הורמונים מטבוליים ומדדי ייצור בפרות חולבות – אלונה קלייניאן אלעזרי (מקבלת מלגה)

מועד החזרה למחזוריות ומספר המחזורים התקינים לאחר ההמלטה כפי שנצפה במערכות האוטומטיות והשפעתו על שיעורי ההתעברות ברפת הישראלית ינון דותן

אבחון היריון מוקדם על פי גליקופרוטאינים בחלב – מהלכה למעשה… עדין שווימר