up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הרצאות שהוצגו בכנס

 עמיתים יקרים,

השנה המדינה מתמודדת עם אתגר בריאותי, חברתי וכלכלי מורכב, אך אנו מאמינים כי באחדותנו ובחוזקנו נצלח תקופה קשה זו.

לאור זאת, ועדת הכנס החליטה השנה לקיים את הכנס במתכונת וירטואלית, בה ניתן לצפות בדף זה.

כנס מדעי הבקר והצאן מאורגן כמו תמיד על ידי שה”מ ומנהל המחקר החקלאי, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.

בתוכנית השנה משתתפים מרצים מכל העולם שמדברים על נושאים מגוונים ומעניינים במיוחד, הנוגעים לכלל העוסקים בענף הרפת. ניצלנו את הווירטואליות של האירוע כדי להגיע למרצים מובחרים שיביאו לביתכם את חוד החנית של המדע העולמי בתחומי החקלאות והחלב. ההרצאות באנגלית מלוות בכתוביות בעברית.

ד”ר גבי עדין – יו”ר כנס מדעי הבקר והצאן

בשם הוועדה המארגנת

לצפייה בהרצאות לחץ כאן