up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תודות למדריכי מאל"ה


נציגי מאל"ה ביקרו ברפת קבוץ הזורע, אנו מביאים לפניכם את דבריו של מנהל הרפת שמשתף ומברך :

"לד"ר שמוליק פרידמן וגולן יעקב,
ראשית, זה המקום, להודות לכם ולצוות המעבדה, ולגולן שמלווה אותנו ביומיום בכל בעיה שצצה לכל אורך השנה.
המון תודה על ההערות והביקורת שהיו בקונסוליום ובביקור המקדים.
גם אם לא נצליח ליישם את כולם מחר בבוקר.
היה ביקור מועיל, מלמד ופורה לי ולכל הצוות.

בנוסף, אני חייב לציין לטובה את העובדה, ששניכם באתם בגישה שלא באה לנסות לייפות את המצב.
אבל מאידך, לא באה לצעוק עלינו "נו נו, אתה לא בסדר, והאמת רק נמצאת אצלנו".
הצבתם גישה אחרת:
-גישה של דיון משותף ומשתף עם הצוות.
– הסברה של הנקודות הבעייתיות המרכזיות ברפת שאפשר לשנות.
– הבנה שיש את המציאות שהיא דורשת פתרונות יצירתיים.
– דרישה של שינוי נורמות בסיסיות למען השתפרות.
– ניסיון כנה ורציני לענות על הבעיות שיש ברפת הזורע.

באמת הוספתם לי ולצוות, פתחתם נקודות מחשבה לשינוי סדרי עבודה ומטרות להמשך.

לקחתי מהביקור את הדגש על שמירה על אחידות בעבודה וחזרה עליה כל יום

אני מרשה לעצמי, לכתב גם את ד"ר עדין שווימר, מיכל קראוס ואיציק שניידר שיידעו שאנחנו מאוד מעריכים את מה שהיה".

שתהיה לכולנו שנה טובה
ורק דברים טובים,
עופר נוימרק
מנהל רפת הזורע