up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תביעה נגד גולש שפרסם אמירה פוגענית ברשת חברתית

הוצאת לשון הרע כנגד ארנון אשרי

התובע : ארנון אושרי – כפר ויתקין
הנתבע: זיו קורן

בהמשך לפסק דין מה-27.10.14, ידיעה שהתפרסה בנושא :

"נתבע, חבר בקבוצת הפייסבוק "חלב – עובדות או מיתוסים", השתלח ברפתן ארנון אשרי בסטטוס פוגעני. שופטת בית משפט השלום קבעה כי הדברים שנכתבו הם חריפים וקשים ויש בהם הוצאת לשון הרע
ארנון אשרי, רפתן מכפר ויתקין, זכה בתביעה נגד גולש שפרסם סטטוס נגדו בפייסבוק.

הנתבע, זיו קורן, חבר בקבוצת הפייסבוק "חלב – עובדות או מיתוסים", פרסם בערב יום השואה 2013 את הסטטוס הבא: "בערב יום השואה, לא נשכח שלשל שטן יש שם, ולשטן הזה שלפניכם קוראים ארנון אשרי, והוא גאה במחנה הריכוז והשמדת התינוקות של היטלר שהנאצים בשואת היהודים יכלו רק לחלום עליה. הערב נזכור את אלו שהיו ואינם עוד כולל כל הקורבנות שואת בעלי חיים שעודנה. תהיינה נשמותיהם של כל קורבנותיו של השטן בן הבליעל ארנון אשרי, בעבר בהווה ובעתיד צרורות בצרור החיים".
אשרי, באמצעות עו"ד רונית כ"ץ, טען בבית משפט השלום בתל אביב כי הוא חבר באותה קבוצה במטרה לתת ביטוי לצד השני של המטבע, ולהסביר את חשיבות החלב בתזונה, וכי הנתבע השתלח בו מספר פעמים בקבוצה זו.עוד טען אשרי כי הפרסומים גרמו לתסיסה ולהשתלחות של משתתפים אחרים בקבוצה נגדו, וגרמו להשפלתו, לפגיעה במשלח ידו ואף גרמו לו לחשוש מפגיעה פיזית.
הנתבע, באמצעות עו"ד ישי שנדור, טען כי הדעה שהביע היא דעה לגיטימית. לטענתו תביעה משפטית נגד אמירה ספונטנית מדף פייסבוק יש בה משום פגיעה בחופש הביטוי. עוד טען קורן כי לא ניתן להתייחס לדברים שכתב כלשון הרע מכיוון שמדובר בדברי אמת.
השופטת ריבה ניב קבעה כי בישראל אמירות הקושרות בין אדם לנאצים או בין מעשה כלשהו לפעילותם – פוגעניות יותר מקללות אחרות, חריפות ככל שיהיו, ולכן ציינה כי הדברים שנכתבו על ידי קורן הם חריפים, קשים ופוגעניים ויש בהם הוצאת לשון הרע כנגד אשרי.
השופטת דחתה את טענת הנתבע כי אמר את הדברים בתום לב, כי יש בדבריו עניין ציבורי וכי הם לא חרגו מגבולות הסביר. עוד דחתה השופטת את טענה כי אין להגביל את חופש הביטוי וכי כל הבעת דעה היא לגיטימית. השופטת קבעה כי על קורן לשלם לאשרי 70,000 שקל פיצויים ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 שקל".

"זה שאינו מביא את העושה הרעה על עונשו מעודדו לחדש רעתו" (לאונרדו דה וינצ'י)