up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדריך לרווחת בעלי חיים בענף החלב

רווחת בעלי חיים פירושה יישום שיטות חכמות ורגישות של גידול בעלי חיים במשק חי. רווחת בעלי החיים קשורה בקשר הדוק לשמירה על בריאות בעלי החיים, . במערכות ייצור חלב, רווחת בעלי החיים מתייחסת לא רק לבעלי חיים מניבי חלב אלא גם ליונקים, לעגלים לפיטום ולעגלות לתחלופה . לרווחת בעלי חיים טובה השפעה חיובית על כלל תהליכי הגידול בכל שלוחה וכן על תנובת החלב.

שיטות ניהול משקי חלב טובות לרווחת בעלי חיים מבוססות על מסגרת של שמירת "חמש החירויות" המתארות את הצרכים הבסיסיים של בעל החיים. שיטות הגידול בעלי חיים חייבות להבטיח:

    • מניעת צמא, רעב ותת-תזונה
    • מניעת אי נוחות
    • מניעת כאב, פציעות ומחלות
    • מניעת פחד ומצוקה, ועקה
    • שמירה על דפוסי התנהגות נורמאליים של בעלי חיים

 

ניתן לתאר את רווחת בעל החיים הכוללת כשמירה על בריאות בעלי החיים. הנמצאים בהרמוניה סבירה עם סביבתם, כאשר צורכיהם הפיסיים, הבריאותיים וההתנהגותיים מסופקים כהלכה, ללא כאב או מצוקה מיותרים או בלתי סבירים.

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ