up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

שבע המלצות לממשק חליבה מוצלח

שבע המלצות לממשק חליבה מוצלח

P. Ruegg, M.D.Rasmussen & D. Reinemann  אוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון, ארה"ב.

 

א. פרות חייבות להיות רגועות ונקיות לפני החליבה – ריפוד קבוע (רצוי בחומר אנאורגני) מונע ליכלוך הפרה וזיהום העטין. מרבץ נקי, יבש ונוח לפרה אלו מילות המפתח הקשורות לסביבת הפרה. תנאים אלו חייבים להישמר בהקפדה לאורך הזמן. פרה רגועה אינה משחררת אדרנלין ברמה גבוהה העלול להשפיע על מידת שחרור והורדת החלב בחליבה עצמה. פרות המחרבנות או משתינות בדחיפות במכון החליבה נמצאות במצב של לחץ! אנא בידקו את התנהגות החולבים. 

ב. חלוקת פרות לקבוצות חליבה תוך התחשבות במצב בריאות העטין – רצוי לחלק את פרות ל-"לא נגועות", "חשודות" ופרות "נגועות".

חלוקה זאת מתאפשרת במעקב פרטני לרמות הסת"ס וכן לפי תוצאות הבדיקות הבקטריולוגיות של דגימות החלב.

פרות "לא נגועות"

סטאטוס לא ידוע – "חשודות"

פרות "נגועות"

רמת סת"ס מתחת ל- 250,000 למ"ל.

מבכירות לאחר ההמלטה עד לבקורת החלב הראשונה.

רמת סת"ס גבוהה חד פעמית. 

פרות לאחר ההמלטה – עד לבקורת החלב הראשונה.

רמת סת"ס קבועה מעל 250,000 למ"ל. 

פרות הנגועות בדלקת קלינית. (תוספת הח.מ).

ג. הכנת הפרה קדם-חליבה – הכנת הפרה היא פרק מקדים והכרחי בשיגרת החליבה הנכונה. בהכנה נכונה מקבלים עטין נקי ויבש, גורמים לשחרור נכון של החלב (עליה בכמות החלב ב-5.5%) והגברת קצב זרימת החלב (חליבה קצרה יותר בזמן). זמן הכנת הפרה (ניקוי, הוצאת זליפים, טבילה מקדימה) חייב לא לעלות על 10-20 שניות לפרה. זמן מגע חומר המחטא לפטמות חייב להיות בגבולות 20-30 שניות והזמן הכולל עד הרכבת האשכול חייב להיות בגבולות הדקה וחצי לפרה (90 שניות).

מומלץ לא להשתמש במים לרחיצת העטין. במצבים של אין ברירה יש לזכור להשתמש במים לרחיצת אזור הפטמות בלבד ויבושם באמצעות נייר פרטני (הערת הח.מ) לכל עטין בנפרד.

ד. פטמות יבשות – ניתן להשיג זאת בשימוש באמצעות ניירות סופגים או במגבות העוברות תהליך כביסה לאחר כל חליבה.

חליבה עם כפפות לטקס או ניטרול הורידו בצורה משמעותית את ההדבקה בזמן החליבה (קרוב ל-90% מהרפתנים במכוני החליבה באיזור ויסקונסין חולבים עם כפפות!!!).

ה. הרכבת אשכול החליבה – תוך דקה מהתחלת הכנת הפרה. כדי לעמוד במשימה הנ"ל בצורה יעילה ותוך שמירה על לוח הזמנים, מומלץ לחלק את שיטת העבודה במכון לפי גודלו בין החולבים כאשר שיגרת החליבה נישמרת לאורך כל החליבות. יש לשאוף למינימום נפילת מכונות והרכבתם מחדש לפרות.

ו. הסרת אשכול נכונה ובזמן המתאים – שני תנאים לא תקינים יכולים להיווצר בהסרת אשכול לא נכונה בזמן לא מתאים.

הסרה מקדימה Undermilking

הסרה מאוחרת Overmilking

הפסד כספי עקב אי ניצול כמות החלב המיוצרת.

נזקים לקצה הפטמה ועליה בגורמי הסיכון לדלקת עטין.

 

לפרטים נוספים לגבי אופן הסרת אשכול החליבה בצורה נכונה יש לפנות למדריכים לממשק החליבה באזורכם (הערת הח.מ).

ז. טיפול בפרה לאחר החליבה

1. טבילה בחומר חיטוי, לפטמות – חובה!!! (בחומר מאושר, בריכוז ו-PH המומלצים בדפי המידע – ש.פ).

2. להבטיח את אי רביצה מיידית של הפרות לאחר החליבה לפחות ל- 30 דקות באמצעות אספקת מזון טרי לאבוסים בתום החליבה.

 עד כאן תירגום עיקרי המאמר.

ד"ר שמוליק פרידמן