up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

שבועות 2007-צריכת החלב

מאי 2007

שבועות: גידול של כ-80% צפוי בצריכת מוצרי חלב בשבוע שקודם לחג השבועות

מעריך מנכ"ל מועצת החלב שייקה דרורי. מנתונים שפרסמה מועצת החלב לסיכום שנת 2006 עולה כי ניכרת עלייה של 6.5% בצריכת מוצרי חלב לעומת 2005; נתוני הרבעון הראשון לשנת 2007 – עלייה נוספת של 2.5%
עלייה של 6.5 אחוזים בצריכת החלב, כך עולה מנתוני מועצת החלב שפורסמו לקראת חג השבועות, המסכמים את שנת 2006. מנתונים רבעוניים ראשונים לשנת 2007 עולה כי חלה עלייה נוספת של כ-2.5 אחוזים בצריכה. מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי, מעריך כי בשבוע שקודם לשבועות הגידול בצריכה יגיע לכ-80 אחוזים. לדבריו, הביקוש הרב ביותר צפוי לגבינות לבנות לעוגות.
על פי ההודעה, אזרחי ישראל צרכו 402,251 ליטרים חלב שתייה ומשקאות חלב בשנת 2006 לעומת 378,957 בשנת 2005, עלייה של כ-6 אחוזים. עוד עולה כי קטגורית המעדנים עלתה בכ- למעלה מ-8 אחוזים. קטגוריית הגבינות הלבנות רשמה עלייה של 6 אחוזים ואילו בגבינות הקשות דווח על עלייה של כ-7 אחוזים. בחמאה נרשמה עלייה של כ-7 אחוזים.
בסך הכללי כאמור, נרשמה עלייה של 6.5 אחוזים בצריכת מוצרי חלב בשנת 2006 לעומת השנה הקודמת לה.
בענף החלב נערכים מבעוד מועד לעמוד בביקושים. ממועצת החלב נמסר כי רפתני המושבים יחלבו את הפרות 3 פעמים ביום במקום פעמיים, ובקיבוצים יחלבו את הפרות 4 פעמים ביום לעומת 3 עד כה.
דרורי: "העלייה בביקוש מלמדת כי הצרכן הישראלי הפנים את ההמלצה לצרוך לפחות שלושה מוצרי חלב ביום, חלב, גבינה ויוגורט לטובת תזונה נכונה ואורח חיים בריא. הענף ערוך לעמוד בביקושים הגבוהים לחג השבועות".

לפרטים ונתונים נוספים: רן פדות 054-2271146, גיא אופק 054-5400115