up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

שאלות ותשובות -אמצעי מניעה והשגחה על דלקת עטין מפרוטותיקה

פרוטותיקה הנה אצה לא צבעונית שיכולה לגרום לדלקת עטין בפרות חלב. אצה זו נפוצה סביב מבני הרפתות המכלאות וגם באזורי מרעה של הבקר לחלב. רוב הנגיעות (הדלקת) היא נגיעות קלינית שלאחר מכן הופכת להיות כרונית.

 

היכן נמצאת פרוטותיקה ברפת החלב?

בדרך כלל פרוטותיקה קשורה באזורי רטיבות המכילים זבל רקוב וצמחיה. היא יכולה להיות גם במים זורמים, מים עומדים, מכלי מים, תעלות ניקוז מים ממתקני תחמיץ, בארות מים, מי שטיפה של מכון חליבה, זבל, טובלנים לחיטוי פטמות, ניר לניגוב פטמות ואבוסים. אצה זו בודדה גם מצואה של חולדות שנלכדו בסביבת הרפת. בנוסף פרוטותיקה בודדה ממוקדים בסביבת רפתות לחלב עם פרות נגועות בפרוטותיקה ורפתות לחלב עם פרות ללא דלקות עטין מפרוטותיקה. דבר זה מצביע שפרוטותיקה נפוצה ברפתות עם ובלי בעיות מאובחנות של פרוטוטיקה בעטין עצמו.

 

איך מתפתחת הנגיעות וההתפשטות של פרוטותיקה בעדר החלב?

ההדבקה בפרוטותיקה מתרחשת כנראה בין החליבות כאשר הפטמות של עטין הפרה חשופות לאוכלוסייה רבה של אצות בסביבה של אותה הפרה. ההתפשטות בזמן החליבה כנראה לא מספיקה. בכל זאת, נגיעות חדשה בפרוטותיקה יכולה להיווצר במצבים כאשר קיים אחוז גבוה של פרות נגועות בפרוטותיקה בעדר ושיטות חליבה היגיינת אינן מתבצעות.

 

איך ההתפשטות של פרוטותיקה יכולה לגרום לבעיות בעדר החלב?

על פי הדיווחים רמת הנגיעות בעדר החלב נעה בין 4-40% של הפרות בתחלובה (נתונים אמריקיים – א.י.). ברב העדרים מעט אם בכלל ישנן פרות נגועות. נדיר למצוא התפרצויות בעדרים עם 10% נגועות. במקרים רבים יכולים לבודד פרוטותיקה גם ממכלי חלב. על פי המשוער רמת הנגיעות הנדרשת (מספר האצות הדרושות לחולל מחלה) של פרוטותיקה יחסית גבוהה בהשוואה לפתוגניים אחרים שגורמים לדלקות עטין. ההסבר עבור הצורה ספורדית של הנגיעות החדשה הנגרמת מפרוטותיקה נובעת כנראה בגלל המגע המתמיד של העטין עם מקורות מים ברפת. כל שלבי תחלובה של הפרה נמצאו רגישים לנגיעות חדשה כולל פרות "יבשות".

 

מה הן תוצאות הנגיעות בפרוטותיקה?

רב הנגיעות מפרוטותיקה בעטין היא קלינית (דלקת קלינית) עם מראה לא תקין וברור של החלב אבל מבלי סמנים קליניים כללים קשים כגון חוסר תאבון, דיכאון, חום גבוה. לא צוינו התפרצויות קליניות בחלב נורמלי מרבעים רבים או מפרות עם סת"ס מעל 1,000,000. רב הפרות עם נגיעות בפרוטותיקה ירדו בתנובת החלב.

 

מה היא ההשפעה של הנגיעות בפרוטותיקה על איכות החלב?

חלב פרות הנגועות בדלקות עטין מפרוטותיקה יהיה עם סת"ס גבוה עם האפשרות להשפעה גם על רמת הסת"ס במיכל(!). ממוצע הסת"ס הכללי בעדר יכול להיות בשעורים גבוהים גם כן. בגלל ההשפעה הישירה של הנגיעות בפרוטותיקה על איכות החלב ואי ההיענות לטיפולים, הדרך היחידה המומלצת לפתור את הבעיה היא הוצאת הפרה הידועה כנגועה בפרוטותיקה.

 

איך אני יכול לזהות נגיעות בפרוטותיקה בעדר שלי?

  • צריך לחשוד בדלקת עטין מפרוטותיקה כאשר הסמנים קליניים לא עונים על סוג דלקת העטין השכיחה בעדר.
  • שלחת חלב דלקתי למעבדה וזריעתו לאבחון יניב את זיהוי האצה.
  • כאשר ישנם מספר פרות נגועות בעדר רמת הסת"ס במיכל יכולה לעלות ולעבור את ה 400000 תאים סומטיים/ מ"ל.

 

מה עלי לעשות כאשר יש לי נגיעות מפרוטותיקה בעדר?

פרוטותיקה נפוצה בסביבה של הרפתות. לא יהיה תכליתי ללכת ולחפש את מקור האצה בסביבת הרפת. מצאת פרוטותיקה בסביבת הרפת לא אומר שאיתרנו את מקור הנגיעות. פרות חייבות להיות מורחקות מאזורים רטובים במיוחד מזבל רקוב וצמחיה. אין מקור נגיעות שנראה ברור. כמה התפרצויות אובחנו באזורים יבשים של משקים במערב של ארה"ב. התפרצויות אלו אובחנו ברוב המקרים בתקופה של חום עם גשמים כאשר פי הפטמה חשוף לגמרי. שימוש בממטרות ברפת, חצרות שטיפה ומאווררי צינון לא נראים לא העלה את סכנת הנגיעות החדשה בפרוטותיקה.

פרות שאובחנו כנגועות בפרוטותיקה בתרבית במעבדה צריך לזהות אותן בצורה יסודית ולחלוב אותן בסוף החליבה.

כל הפרות עם סת"ס גבוה (מעל 400000 תאים/מ"ל) צריכות להיות מזוהות ולשלוח דגימת חלב מהן למעבדה לאבחון בקטריולוגי. כאשר מזהים פרוטותיקה כגורם לדלקות עטין בעדר שלך, פרות חיוביות לפרוטותיקה צריכות להיות מסולקות מהעדר. זיהוי מוקדם וסילוק של פרות נגועות יכול לשמור על המיכל ואיכות החלב, להקטין את שפיכת החלב ולהקטין את התסכול של אי הצלחת הטיפול.

בהחלט לא נמצא פתרון קל להתמודד עם הנגיעות בפרוטותיקה. לשמחתנו רב הנגיעות היא נגיעות ספורדית והוצאת הפרה היא המדיניות הטובה ביותר.

האם אני אנסה לטפל בפרות נגועות בפרוטותיקה?

האצה האחראית לדלקת עטין מפרוטותיקה לא רגישה לטיפול אנטיביוטי. לכן אין צורך לנסות לטפל בפרוטותיקה באנטיביוטיקה. הנגיעות בפרוטותיקה מהר הופכת להיות נגיעות כרונית. הנגיעות (הדלקת) יכולה להמשיך בתקופת היובש ובמשך כמה תחלובות.

תרגם: ד"ר אחמד יונס