up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

רשמים מהכנס השנתי ה-24 למדעי הבקר

הכנס השנתי ה-24 למדעי הבקר


רשמים מפעילותם המרשימה והמעוררת גאווה של עובדי מועצת החלב, באירוח "בחדר השקט" בשילוב תערוכת צילומים – פרויקט "עובדים ברפת הדור הבא".

כידוע לכולכם, מועצת החלב מייחסת חשיבות רבה לטיפוח דור ההמשך לקידום ענף החלב, ובמסגרתו מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים ולסטודנטים למחקר בתחום ענף החלב.
מועצת החלב מאחלת למקבלי המלגות הצלחה, ומקווה לראותם בעתיד עוסקים לקידום ענף החלב בישראל.
תודה למארגני הכנס ולכל עובדי מועצת החלב