up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

רשימת מחוזות של משרד החקלאות

שווה לקרוא

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

קרא עוד
שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

קרא עוד
הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

קרא עוד
החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

קרא עוד
גודל פונט