up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קורס שנתי למנהלי רפת – מחזור 4

אתמול הסתיים המחזור ה-4 של קורס שנתי למנהלי רפת.

טקס הסיום התקיים באוניברסיטה העברית, במסגרת המדור ללימודי חוץ של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, ברחובות.

בהשתתפות דיקן הפקולטה – פרופ' בני חפץ והשותפים לדרך, מנכ"לית מועצת החלב – גב' מיכל קראוס, מנכ"ל שיאון – מר אלון ענבר, יאיר המר חב' פיברו וד"ר יניב לבון מהתאחדות מגדלי בקר.

בקורס השתתפו 28 תלמידים מרחבי הארץ, מקיבוץ דפנה בצפון ועד קיבוץ יוטבתה בדרום.

הקורס נמשך כשנה וחצי, אחת לשבוע.

במסגרת הקורס, נחשפו המשתתפים למגוון רחב של נושאים בענף הרפת ובסיומו של הקורס הוצגו פרזנטציות והוגשו עבודות גמר בנושא נבחר.

את הקורס ריכזו פרופ' צביקה רוט כרכז אקדמי וד"ר עזרא שושני כרכז מקצועי.