up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

 

החלה הרשמה לקורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3.

קורס ייחודי ומעשי המותאם לצרכי המנהלים החקלאיים בכלל ולמנהלי המשק החקלאי בפרט.

הרעיון להקמת קורס זה, עלה כצורך מה”שטח” לקורס ניהולי – כלכלי שייתן כלים למנהלים בענפים החקלאיים השונים (רפת, צאן, לול ועוד) להתמודדות עם החלטות ניהוליות, מימוניות וארגוניות. במטרה לשפר ולייעל את עבודתם המקצועית.

במהלך הקורס הקרוב יועברו הרצאות ממיטב המרצים בישראל ממגוון נושאים הדרושים לכל מנהל יחידה כלכלית ובפרט לכל מנהל משק חקלאי כגון: מימון וכלכלה, הכנת תכנית עסקית, ניהול המשאב האנושי, עבודה מול בנקים, מיסוי ומשפט וכו’.

בנוסף להרצאות הפרונטאליות, ידרשו התלמידים להכין תכנית עסקית ולהציגה בכיתה ויזכו להדרכה והכוונה בפתרון בעיות בהן הם נתקלים או עתידיים להיתקל במהלך עבודתם.

הקורס עומד להיפתח ב-29 באוקטובר 2019 ויתקיים באוניברסיטה העברית, בקמפוס הפקולטה ברחובות.

עם שינויים קלים שערכנו לאחר הלקחים שהפקנו מהמחזורים הקודמים.

לקול קורא  לחץ כאן  לטופס הרשמה לחץ כאן

מספר המקומות בקורס מוגבל וכל הקודם זוכה.

 

 

גודל פונט