up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי

החלה הרשמה לקורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-4.

קורס ייחודי ומעשי המותאם לצרכי המנהלים החקלאיים בכלל ולמנהלי המשק החקלאי בפרט.

קורס ניהולי – כלכלי שייתן כלים למנהלים בענפים החקלאיים השונים (רפת, צאן, לול ועוד) להתמודדות עם החלטות ניהוליות, מימוניות וארגוניות. במטרה לשפר ולייעל את עבודתם המקצועית.

הקורס עומד להיפתח ביום ד' ב-21 באפריל 2021 ויתקיים באוניברסיטה, בפקולטה לחקלאות ברחובות.

לקול קורא לחץ כאן

לתקנות והרשמה לחץ כאןלחץ כאן

את הקורס ירכז ד"ר גלעד אקסלרד וסיגל גולדנר מהצד האדמיניסטרטיבי.

לפרטים: סיגל גולדנר – מייל: sigalg@savion.huji.ac.il , טל': 08-9489709