up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – תוצאות מחקרים שבוצעו בשנה האחרונה כמו גם סקירות ענפיות

בשבוע שעבר התקיים בירושלים כנס מדעי הבקר והצאן 2019.

בכנס השתתפו למעלה מ-1400 איש, וביניהם רפתנים, נוקדים, חוקרים, מדריכים, מדענים, סטודנטים ותלמידי בתי הספר החקלאיים.

בכנס הוצגו תוצאות מחקרים שבוצעו בשנה האחרונה כמו גם סקירות ענפיות:

למצגות שהוצגו במושב 1 – חדשנות בענף החלב:    לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 2- כלכלת הענף בארץ ובעולםלחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 3 – יונקים, עגלות ופיטום לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 4 – ענף הצאן: לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 5 – איכות המוצר והסביבה בצאן : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 6 – בריאות העטין : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 7 – בריאות הפרה: לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 8 – בריאות הצאן: לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 9 – הזנה, מרעה ופיזיולוגיה של צאן : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 10 – פוריות פרת החלב : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 11 – המשך פוריות פרת החלב : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 12 – מחלות זיהומיות בבקר : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 13 – גנטיקה וטיפוח בבקר לחלב : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 14 – רווחת פרת החלב : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 15 – שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת  : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 16- הזנה ומטבוליזם ברפת החלב : לחץ כאן

למצגות שהוצגו במושב 17- הזנה ומספוא: לחץ כאן

חוברת תקצירים של ההרצאות שהוצגו בכנס מדעי הבקר