up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קורס ניהול משק צאן 2021 באוניברסיטה

החלה הרשמה לקורס ניהול משק צאן בריכוזו של ד"ר חיים ליבוביץ.

הקורס עומד להיפתח ביום ג’ ב-16 בפברואר 2021 ויתקיים והפעם במתכונת מיוחדת.

קול קורא לקורס ניהול משק צאן – לקריאה – לחץ כאן

לטופס הרשמה לקורס ניהול משק צאן – לקריאה –לחץ כאן

לפרטים: סיגל גולדנר – מייל: sigalg@savion.huji.ac.il  , טל’: 08-9489709